Copyright © 2003
Webmaster : Kondler
Všechna práva vyhrazena


Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT čj. 24 326/11-24/727
Vedoucí zájezdu (zaměření na výjezdový ČR) s kvalifikační nadstavbou Průvodce ČR (zaměření na příjezdový ČR)

Podmínkou účasti je maturita. Kurz je přípravou na zkoušku, která probíhá před jmenovanou komisí a koná se zhruba měsíc po ukončení kurzu . Odborná zkouška má část písemnou ( zpracování itineráře) a část ústní ( z každého učebního okruhu jedna otázka).

Cena kurzu včetně nadstavby, jednoho termínu zkoušky, učebních materiálů a instruktážního zájezdu v roce 2013 činí 4.900,-czk.

Vyučuje se : dějiny na našem území včetně současného dění, základy dějin umění, geografie a ekonomika cestovního ruchu, technika služeb cestovního ruchu a metodika činnosti průvodce.

Kurzy v roce 2013 :
víkendový kurz: zahájení - 1.března a 11.října
  ( Teoretická výuka v pátek 15-19/20.00 hod. a v sobotu 8.30 - 14/15.00 hod. - celkem 4x po sobě, dále instruktážní zájezd a praktické vycházky )